همیشه حرف از رفتن هاست. کاش کسی با آمدنش غافلگیرمان کند.


+ انعکاس زندگی

پسر و پدری داشتند در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد، به زمین افتاد و داد کشید: آ آ آ ی ی ی!!!!!
صدایی از دوردست آمد: آ آ آ ی ی ی!!!!!
پسرک با کنجکاوی فریاد زد: کی هستی؟؟
پاسخ شنید: کی هستی؟؟
پسرک خشمگین شد و فریاد زد: ترسو!!
باز پاسخ شنید: ترسو!!
پسرک با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟؟
پدر لبخندی زد و گفت: پسرم، توجه کن و بعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک قهرمان هستی!!
صدا پاسخ داد: تو یک قهرمان هستی!!
پسرک باز بیشتر تعجب کرد. پدرش توضیح داد: مردم می گویند که این انعکاس کوه است ولی این در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی بگویی یا انجام دهی، زندگی عینا به تو جواب می دهد.
اگر عشق را بخواهی، عشق بیشتری در قلبت به وجود می آید و اگر به دنبال موفقیت باشی، آن را حتما به دست خواهی آورد. هر چیزی را که بخواهی، زندگی همان را به تو خواهد داد.

 

نویسنده : محسن ; ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک