رابطه ها

برخی رابطه ها ظریفند ،
طوری که به کوچکترین نسیمی می شکنند !
اما
برخی رابطه ها چنان زمختند ،
که ما را زخمی می کنند !

تو آهسته آهسته بلند می شوی ...
به راه می افتی ...
و
می روی .

در این راه رفتن ها ؛ قلبت بارها زخمی می شود ...
از همین رو ، آبدیده می شوی
یاد می گیری که همیشه دوست داشتن ها ، غمگینت خواهد کرد !
زیرا به یادت خواهد آورد که :
" هیچ تضمینی برای هیچ رابطه ای نیست ! "

شاید جذابیت ما شدن ، در این باشد که آدمی ، در هنگام وصال هرگز گمان نمی برد که روزی تنها خواهد ماند ...

شل سیلور استاین

/ 0 نظر / 35 بازدید