حال و هوای تو که خوب باشد

حال و هوای تو که خوب باشد

نان ها گرم ترند

آب ها زلال تر

ایستگاه های مترو خلوت تر

آدم ها انسان تر

کلوچه ها گرم تر

کوه ها بلند تر

باران ها عاشقانه تر

تابلو ها زیباتر

نقاش ها نقاش تر

شاعر ها شاعر تر

گندم ها طلایی تر

پنجره ها بازتر

خوشبخت ها خوشبخت تر

سینما ها شلوغ تر

برنده ها برنده تر

مقصد ها نزدیکتر

ساعت ها دقیق تر

گیتار ها کوک تر

روزنامه ها پر تیراژتر

قول ها محکم تر

سیب ها سرخ تر

گردش زمین منظم تر

زندگی ها زندگی تر

جهان بزرگ تر

رویا ها دست یافتنی تر

کسب و کار ها پررونق تر

به قول خودت" توکه خوبی هوا خوب می شود ".

(مریم حیدرزاده)

/ 0 نظر / 224 بازدید