اگر دلت گرفته سکوت کن، این روزها کسی معنای دلتنگی را نمی فهمد!

زویا پیرزاد | مثل همه عصرها

########

آی گفتی، چقدر دلم گرفته.

انقدر سکوت کردیم که حرف زدن هم یادمون رفته

/ 0 نظر / 21 بازدید