یادم باشد

 

 

یادم باشد که زیبایی‌هایکوچک را دوست بدارم حتا اگر در میان زشتی‌های بزرگ باشند

یادم باشد که دیگران رادوست بدارم آن‌گونه که هستند، نه آن گونه که می‌خواهم باشند

یادم باشد که هرگز خود رااز دریچه نگاه دیگران ننگرم

که من اگر خود با خویشتنآشتی نکنم هیچ‌کس نمی‌تواند مرا با خود آشتی دهد

یادم باشد که خودم با خودممهربان باشم

چرا که کسی که با خودمهربان نیست نمی‌تواند با دیگران مهربان باشد

عمری با حسرت و انده زیستننه برای خود فایده‌ای دارد و نه برای دیگران

باید اوج گرفت تا بتوانیمآن چه را که آموخته‌ایم با دیگران نیز قسمت کنیم

لحظات از آن توست؛ آبی،سبز، سرخ، سیاه، سفید،... رنگ‌هایی را که بایسته است بر آن‌هابزن

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید