عشق تملک نیست، تعلق است!

 

برای تصاحبت نمی جنگم!
احاطه ات نمی کنم تا مال من شوی!
با رقیبان نمی جنگم!
عشق تملک نیست، تعلق است!
ولی اگر بیایی و بمانی،
برای با تو ماندن، با دنیا می جنگم...


/ 0 نظر / 244 بازدید