عشق های بزرگ

عشق های بزرگ ، رنج های بزرگ را شامل می شوند !
این ذات طبیعت است ، همیشه برای داشتن بیشتر باید سختی بیشتر کشید ...

الیزابت کاستلو | جان مکسول کوئنتزی ( جی.ام.کوتسی )

/ 0 نظر / 24 بازدید