همیشه

 

خیلی احمقیم اگر فکر کنیم آدم ها، توی شوخی دلشون نمی شکنه.


همیشه حرف از رفتن هاست. کاش کسی با آمدنش غافلگیرمان کند.


زمانی که خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند، پیر شدنت شروع می شود.

/ 0 نظر / 29 بازدید