هزاره‌ ی پیش از چشم‌ های تو

پیش از آنکه معشوقه‌ ام شوی
هندیان و پارسیان و چینیان و مصریان
هر کدام
تقویم‌ هایی داشتند
برای حسابِ روزها و شبان
و آنگاه که معشوقه‌ ام شدی
مردمان
زمان را چنین می‌ خوانند:
هزاره‌ ی پیش از چشم‌ های تو
یا
هزاره‌ ی بعد از آن

نزار قبانی

/ 0 نظر / 132 بازدید