درختان خرمالو...

کـاش عـــشـــق آدمـــهـــــا

شبیه درخت های خرمالو بــود

که درپــایــیـــزبـرگـهـایـشـــان

را ازدســــت مــــی دهــــنـــد

اماعـشقـشان به بار می نشیـنـد

و زیــبــایــی مــی آفــریـــنــــد...

سروده ی لیلا خراسانی فر / از کتاب "کاش عاشق بودی "

/ 2 نظر / 116 بازدید
مریم

چقدر زیبا چقدر قشن ای کاااااااااااااااااااش

مریم

وبلاگ خیلی قشنگی داری به شما تبریک میگم آقا محسن