ساده

بعضی وقتها برای چه چیزهای ساده ای دلت تنگ میشه

چیزهای که قبلا اگر فکر می کردی دلت براشون تنگ میشه خندت می گرفت

*****************

بعضی از انتظار کشیدن ها شیرین هستند

بعضی تلخ

بعضی ...

ولی بعضی از انتظار کشیدن ها طعمشون مثل هندونه در بسته میمونه

یعنی معلوم نیست شیرین از آب دربیاد یا تلخ

این روزها گیر همچین انتظاریم

/ 0 نظر / 21 بازدید