/ 1 نظر / 7 بازدید
شبنمکده

خودکشیتان چقدر آسان است من عمری است خود را کشته ام اما هنوز نمرده ام در میان مردمی که مرده اند در میان مردمی که توی قبر عاشق زنان مرده می شوند ازدواج می کنند بچه دار می شوند