ای عشق در معامله ات سود کرده ام

از دور روزگار خزانها به من رسید
با لطف دوست زخم زبان ها به من رسید
ابروی یار با دل دیوانه ام چه کرد؟
قلبی شدم که تیر کمان ها به من رسید
مهر سکوت بر لب من بوسه ی تو بود
آتشفشانی از هیجانها به من رسید
ابر مچاله ای شده ام وقت رفتنت
اندوه بسته در چمدان ها به من رسید
غمگینم ای الهه ی نازی که بعد تو
آواز سوزناک بنان ها به من رسید
ای عشق در معامله ات سود کرده ام
من راضی ام به اینکه زیان ها به من رسید

سیدعلیرضاجعفری‬

/ 1 نظر / 85 بازدید
مریم

بسیار زیبا!