وقتی تو نباشی

چمدانم را میبندم بی هیچ دلهره ای

دیگر نه این درخت توت می تواند مانع شود

و نه این آفتاب لنگر انداخته در  پنجره

وقتی تو نباشی چه قدر راحت میشود از اینجا رفت

 

رسول یونان/اسکی روی شیروانی ها

/ 0 نظر / 27 بازدید