کسایی که حسابداری میخوننو دست کم نگیرید...

این مطلب رو یه جای خوندم با درست و غلطش کاری ندارم چون در مورد خودم فقط بخشیش درسته.

پس نظر من نیست :-)

***************************

کسایی که حسابداری میخوننو دست کم نگیرید...
اونا ادمای حسابگری هستن.
به موقش میارنت تو زندگیشون به موقش میبرنت بیرون...
به موقش زیادت میکنن به موقش کم...
به موقش به دستت میارن به موقش خرجت میکنن...
ماهم اقتصاددانای خوبی هستیم هم مدیرای خوب پس بدون خوب بلدیم قلبتونو مدیریت کنیم که کسی نیادو نره...
ماحوصلمون زیاده،صبرمون زیاده،دقتمون زیاده،توازن تو زندگیمون زیاده پس اگه میخوای تو زندگیمون بمونی باید مواظب باشی خودتو واسه ما سبک سنگین نکن چون شاید از حسابامون حذفت کنیم به سادگی...
ما بلدیم چجوری ادمارو تو زندگیمون جابه جا کنیم که اب از اب تکون نخوره پس وقتی با یه حسابدار میپری مواظب خودت باش حساب شده کاراتو انجام بده که یه موقع به حسابت نرسیم....
آخه ما حسابرسیم :))

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید