از تـو چه پنهان

از تـو چه پنهان ، روزها را عاشقت هستم
شبها غزل خوانِ دو چشمانِ تــو ، بد مستم


دل باختن ، محبوب من اقرارِ خوبی نیست
در انتهـایِ کوچه هایِ ، سـرد و بـن بسـتـم

کابوس می بینم کسی را دوست می داری
پای دو چشمِ خیسِ خود ، تا صبح بنشسـتم

در وصـفِ چشمانِ تو کارِ شعر می لنگد
حالا که کوتاه است، شیرینم، دل و دستم

بانو کمان ابرویِ مهتاب است ، لبخندت
با من مدارا کن، بمان! من عاشقت هستم

امیر طاهری

/ 0 نظر / 76 بازدید