حرف بزن

کسی که بخواهد بماند
راهش را پیدا می کند
کسی که نخواهد
بهانه اش را

************

گفتی حرف دلت را بزن دوست دارم بدونم و بشنوم

گفتم

گفتی حرفهایم برایت سخت است

لال شدم

لال

/ 1 نظر / 45 بازدید
پرســـــــــــتوی مســــــــــافر

[گریه][گریه][ناراحت]