من آدم نرفتن ام،

من آدم نرفتن ام،
آدم دوست موندن،
یا اصلن آدم دیر رفتن ام،
خیلی دیر...
اما وقتی برم،
دیگه آدم برگشتن نیستم.
آدم مثل قبل شدن نیستم.
باور کن !

آنا گاوالدا

/ 0 نظر / 72 بازدید