# لطیف

درختان خرمالو...

کـاش عـــشـــق آدمـــهـــــا شبیه درخت های خرمالو بــود که درپــایــیـــزبـرگـهـایـشـــان را ازدســــت مــــی دهــــنـــد اماعـشقـشان به بار می نشیـنـد و زیــبــایــی مــی آفــریـــنــــد... سروده ی لیلا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 33 بازدید