دو قدم مانده که پاییز به یغما برود

دو قــدم مــانده که پاییـز به یغمــا بـــرود
این همه رنـگ قشنـگ از کف دنیا بـــرود
هـر که معشوقه برانگیخت گــوارایش بـاد
دل تنها به چه شوقی پی یلــدا بـــرود ...!

یغما گلرویی

/ 0 نظر / 337 بازدید