وصیت نامه ی فرانسوی

در نظر زنان همدوره ی من ، معنای واقعی مرد بودن ، مدام به زن فکر کردن است و مرد ، جز خواب رفته ای که زن ، ملکه ی رویاهای اوست ، ماهیت دیگری ندارد !

وصیت نامه ی فرانسوی | آندره مکین

/ 0 نظر / 28 بازدید